Xử lý nước RO cho nước uống đóng bình đóng chai

  • Tiền xử lý
  • Hệ thống lọc chính RO
  • Hệ thống khử khuẩn và vi sinh
  • Hệ thống chiết rót đóng bình đóng chai.

Hotline : 0983.304.121

error: Content is protected !!