Hệ thống lọc UF dùng trong công nghiệp

UltraFiltration(UF) là công nghệ lọc dùng màng áp suất thấp để loại bỏ các phần tử, chất lơ lửng có kích thước lớn ra khỏi nước. Nhờ công nghệ tiên tiến màng lọc loại bỏ các các hạt có kích thước (0.1- 0.005 micron). Vì vậy hệ thống lọc UF cho ra nguồn nước tinh […]

Hotline : 0983.304.121

error: Content is protected !!