Xử lý nước RO – DI – EDI cho ngành thực phẩm đồ uống rượu bia

  • Tiền xử lý bằng lọc đa vật liệu
  • Khử cứng
  • Xử tiếp các thành phần ô nhiễm đặc thù theo từng nguồn
  • Tăng cường tiệt trùng
  • Lưu ý vấn đề về tiêu chuẩn

Hotline : 0983.304.121

error: Content is protected !!