Xử lý lọc nước RO cho nước mặn nước biển nước lợ

  • Nguồn nước thô chưa lọc ( nước thủy cục)
  • Lọc nước qua thiết bị lọc đa tầng
  • Qua hệ thống lọc đa tầng ta được nguồn nước thô đã qua 1 lần xử lý. Lúc này ta lắp đặt hệ thống lọc tinh
  • Qua hệ thống lọc tinh ta được nguồn nước đã qua 2 lần tiền xử lý. Lắp đặt hệ thống lọc siêu vi, siêu lọc RO khử lý xử khử mặn.
  • Là thành phẩm nước sạch, nước ngọt có thể sử dụng

Hotline : 0983.304.121

error: Content is protected !!