Xử lý nước RO – DI – EDI cho y tế – chạy thận nhân tạo

  • Quy trình xử lý nước cho y tế chạy thận nhân tạo rất nghiêm ngặt.
  • Giai đoạn tiền xử lý
  • Giai đoạn tinh lọc bằng màng thẩm thấu ngược RO
  • Và các thiết bị khác

Hotline : 0983.304.121

error: Content is protected !!