Máy lọc nước siêu tinh khiết cho phòng thí nghiệm, phòng khám,bệnh viện

Sản phẩm nước siêu tinh khiết được sử dụng trong các ứng dụng sinh học phân tử yêu cầu nồng độ ion, nuclease thấp, phù hợp cho các ứng dụng bao gồm HPLC, GCMS, ICP, TOC và được sử dụng trong điện di, giải trình tự DNA, nuôi cấy tế bào

Phù hợp với các tiêu chuẩn ASTM, CAP, ACS và NCCLS, được sử dụng với ứng dụng trên các máy HPLC, GC, IC, AAS, ICP, ICPMS, ứng dụng trong lĩnh vực sinh học, phân tích gien, giải trình tự DNA, điện di, sản xuất vắc xin… ,…

thích hợp cho tất cả các loại  sinh hóa cụ, hóa học, sinh học mô bệnh học, vi khuẩn phân tích, mẫu pha loãng Thuốc thử, chất lỏng, thuốc thử định lượng, kiểm tra trong phòng thí nghiệm, chất lượng nước phân tích, hiệu suất cao sắc ký lỏng, phim chụp ảnh rửa  tráng rửa dụng cụ, pha chế hóa chất, phân tích hóa sinh Mindray, Hitachi, Olympus, Abbott, Beckman, Roche, Toshiba, Shimadzu, Anh Novartis, Neusoft , Bayer, Sysmex….

Sản phẩm liên quan

Hotline : 0983.304.121

error: Content is protected !!