Xử lý nước RO – DI – EDI cho dược phẩm mỹ phẩm

  • Tiền xử lý (Pretreatment system).
  • Hệ thống RO (RO System)
  • Hệ thống EDI (EDI system)
  • Hệ thống tiệt trùng (Sterilization system).

Hotline : 0983.304.121

error: Content is protected !!