Hệ thống xử lý nước sạch công nghệ lọc đĩa

Chất bẩn là vấn đề không nhỏ trong xử lý nước sạch, đồng thời là nguyên nhân gây ảnh hưởng trực tiếp đến con người. Lọc đĩa là công nghệ dựa theo lý tính dùng được cả xử lý nước cấp và nước thải. Sử dụng bộ lọc đĩa có cấu tạo nhiều tấm đĩa […]

Hotline : 0983.304.121

error: Content is protected !!