Thiết bị sản xuất nước tinh khiết 1.000 l/h

Cho đến nay, thẩm thấu ngược vẫn là công nghệ cao cấp nhất trong ngành lọc nước. Chính vì thế, nó còn có tên gọi là Hyberfiltration. Hệ thống được thiết kế theo công nghệ của Osmonic- G.E (USA). Các vật tư, thiết bị chính sử dụng trong hệ thống đều nhập ngoại. Hệ thống […]

Hotline : 0983.304.121

error: Content is protected !!