Hệ thống xử lý nước RO tinh khiết cho thực phẩm

Cho sản xuất công nghiệp thực phẩm(reverse osmosis- RO). Hệ thống xử lý nước RO tinh khiết cho thực phẩm.  Là một giải pháp màng lọc kỹ thuật nhằm loại bỏ nhiều loại phân tử lớn. Tách ly các ion tồn tại dưới dạng muối khoáng hòa tan bằng cách dùng áp lực của máy […]

Hotline : 0983.304.121

error: Content is protected !!